یکی بود یکی نبود

یادته میگفتی "یکی بود یکی نبود"

حالا چی شد؟؟؟؟؟؟

ماهستیم ولی...

ناراحت

نموندی مرتــــــضی

گریهگریهگریهگریه

خوندی "بیا برگرد"

حالامیگیم برگرد پس چرا نمیای...؟

از "نبـض احساس"ما گرفته تا"دقیقه های آخرت"

تو بیمارستان همه "آرزو"میکردیم کاش بودی

تا باز میخوندی"یکــی هســــت تو قلــبم"......

گریه

ولی تو پاگذاشتی تـــو"جاده ی ی طرفه"

تو این "عصــــر پاییزی"همه رو گذاشتیو رفتی.........!!!!!!!

"نفـــــس"های ما حالا داره بند میاد....

میدونی حالا "مثل شیشه" همه مون شکستیم.....؟؟؟؟

چون دیگه تو "روزای برفی"نیستس که دل نوشته هات بشه همدم مون.....

میگفتی "نگرانت بشیم"

کاش میشد"قلبم رو تکرارره"رو برا خودت گفت...

تا دوباره قلبت بزنــــــهقلبقلب

ولی گفتی "من اونیم که سایه ام نداشت"

ناراحتناراحتگریهگریهگریه

ولی نمیبینی تو اونی هستی که همه ی ما دلمونو دادیم بهت

اهنگات شد مرحم دل های شکستمون

افسوسافسوسافسوس

مرتضی جان روحت شاد و یادت جاودانه در دل ها

گریهگریهگریه

/ 0 نظر / 36 بازدید