دلگیر نباش

دلگیر نباش...

دلت که گیر باشد رها نمیشوی!

یادت باشد "خداوند" بندگانش را

با آنچه به آن دل بسته اند "می آزماید"

/ 1 نظر / 4 بازدید
احسان

دلمان که میگیرد ، تاوان لحظه هاییست که دل میبندیم ، خدایا ... هرگز کسی را به آنچه قسمتش نیست عادت نده. سپاس[گل]