خیلی داغــــــــــونم. . .

این روزا خیلی تنــ ــــــ ــــــ ـــــهام،

  

 

خیلی داغـــــــ ــــــونم

 

  

هست کسی که مثل مـــــ ـــــــــ ـــــن دلش


 

 

نه برای کســــــــــــــــــــــی ،

 

  

نه بـــــــــــ ــــــــــرای عشقی،

 

  

نه برای جایی…

 

 

 

نه برای چیزی!

 

  

بلکه دلش برای خـــــ ـــــــ ــــــــ ـــودش تنگ شده…

 

 

 

برای خود خــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــودش!؟

 
/ 3 نظر / 22 بازدید
ب

ممنون از بازدیدتن از وبم موفق باشید[گل]

عاطفه

اره مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بدجوریییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

نعمت الله سالاری نیا

آره بابا منم گاهی همینجوریم.