# عاشقانه

love

¤¤¤¤¤¤¤¤¤------------------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤----------------------¤¤¤-¤¤¤-----------------------------¤¤¤__¤¤¤¤¤--------------سلامی به لطافت عشق--------------------¤¤¤_ ¤¤¤-----------پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است---------- ¤¤¤¤¤¤---------------------------------------------------------------------------¤¤¤¤¤¤--به نام دوست که زندگی و زیبایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید