# حرف_دل

گـاهـی آدمـــ....

گـاهـ  آدمـ  تــه  مــی کشـد... آدمـه دیـــگــــه ! ســاعــت شــنــی نــیــسـت کـــه سـرو تـهشـ کــنـی ... آدمـــ گـاهـی تـــــــــــــــمـــــــــــومـــــــــــــــ   مــــــیـشــه ! ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید

خیلی داغــــــــــونم. . .

این روزا خیلی تنــ ــــــ ــــــ ـــــهام،      خیلی داغـــــــ ــــــونم      هست کسی که مثل مـــــ ـــــــــ ـــــن دلش     نه برای کســــــــــــــــــــــی ،      نه بـــــــــــ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید