بیچاره رفتگر....

آیینه بهم میگه که دارم هر روز پیر میشم

اگه سفره دلم رو باز کن همه سیر میشن

امشب واسه هدف خاطراتو گذاشتم پشته در

بارش خیلی سنگین بود بیچاره رفتگر

/ 2 نظر / 22 بازدید
سروناز شیراز

[ماچ]