عشق من...

 

روزی که عشق وارد خانه قلبم شد او را نشناختم،

مدتی طول کشید تا با او آشناشدم ،

از او خوشم آمده بود ،قلب

خواستم به او بگویم برای همیشه در خانه قلب من بمان

اما قبل از این که من به او بگویم ،

به من گفت آمده ام برای همیشه اینجا

بمانمخجالت

/ 0 نظر / 4 بازدید