غروب بابلسر1392

 بهت نمیگم دوست دارم  قسم می خورم که دوست دارم.     

 بهت نمیگم  هر چی بخوای بهت میدم چون همه چیز من تویی.

  اگه یه روز چشات پر اشک شد دنبال شونه ای گشتی تا گریه کنی

 صدام کن قول نمی دم اشکاتو پاک کنم  منم باهات گریه میکنم.

اگه دنبال مجسمه سکوتی گشتی تا سرش داد بزنی صدام کن قول میدم ساکت بمونم.

 اگه دنبال خرابه ای گشتی تا نفرت رو در اون دفن کنی صدام کن قلب من تنها خرابه وجود توست.

 اگه یه روز صدات کردم که بهت نیاز دارم بهم نگو کجایی فقط یه لحظه چشماتو ببند و بهم فکر کن

 دوستت دارم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید