خیانت...

حداقل اگر خیانت کردی و رفتی...

آنقدر انسان باش که بگی خیانت کردم !

نگو تو بد بودی !

 

 

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد . . .

از عاشقی تباهی !

از زندگی مصیبت !

از دوستی شکست!

از سادگی خیانت . . .

/ 1 نظر / 4 بازدید