حال من خوب است...

نگران نباش!!حال من خوب است..بزرگ شده ام!!

دیگر آنقدر کوچک نیستم که در دلتنگی هایم گم شوم!!

آموخته ام که این فاصله ی کوتاه

بین"""لبخند"" و """اشک"""

نامش زندگیست!!

آموختم که دیگر دلم برای نبودنت تنگ نشود..!

به راستی بهتر از قبل دروغ میگویم...

حال من خوب است...

خوب...خوب..!!

/ 0 نظر / 4 بازدید