فرق است بین آدم...

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند.

اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند

و

چرندیاتش هم حرف حساب بحساب می آیند

/ 1 نظر / 6 بازدید
hamid reza

خدایا!! نرسان زمانی راکه برای زندگی همه چیز داشته باشیم به غیراز"زمان"...