/ 9 نظر / 21 بازدید
ghazal

خـــــــیال کـــــــردی رفـــــــتی و تمـــــــام ؟! بــــــــــریـــــــــــدی و خـــــــــــلاص.. مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمی آیم.. می بینی ؟ تا ابد دهانت از شعر های عاشقانه من سرویس است !! .ye sar bezan

عسل

[لبخند][لبخند][لبخند] جالبه ممنون

~ Marilyn ~

Salam Anne sherley Jan Mersi ke behem sar zadi azizam ... Web loge ghashangi dari gOlam[قلب][گل]

نورا

بامزه ست!!!

دختری تنها

[وحشتناک]