تنهایی

تنهایی مال آدمای پاکه.

وگرنه ...

هرزه ها که تنهانمیمونن.

به سلامتی بعضی از ماها که تنهاییم.

نه اینکه نتونستیم باکسی باشیم.....

نخواستیم با هر کسی باشیم!!!!!

/ 3 نظر / 6 بازدید

عالیه[گل][گل][گل]

اسماعیل محمدی

سلام آنه جان ممنون از اینکه بهم سر زدی