حال این روزای ....ما آدما!!

از تصادف جان سالم به در برده بود...

و میگفت: زندگی اش را مدیون ماشین مدل بالایش است...

و "خدا"

همچنان لبخند می زند..!!!!

/ 3 نظر / 6 بازدید