برای تو . . .

گاهی وقتا چنان دلتنگ می شوم که بیتابی ام را هیچ بهانه ای تاب نمی آورد. . .

به خودم  که می آیم میبینم از کسی دورم که بی بهانه دوستش دارم. . .

/ 0 نظر / 5 بازدید