مـخـاطــب خــاص زنـدگــــی مــن

آهـای مـخـاطــب خــاص زنـدگــــی مــن ...


بـا تـمــــام وجـود مـی گـویـم :


این روز هـا عـجیــب دلـتـنـگ تــوأم ،


دلتنـگ اجابت چـشمـانت ، دلتنـگ گرمـی دستانت ،


دلتنـگ رنگ نگاهت ، دلتنـگ بوی عطرت ...

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
حریم جزیره عشق

خودت باش ! به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز !! و به اعتبار هر اشکی شانه نباش !! آدمی به خودی خود نمی افتد..! اگر بیفتد از همان سمتیست که تکیه کردست.. !!