تو به اندازه ی تنهایی ام شاد بمان..

من به اندازه ی چشمان توغمگین مانده ام

وبه اندازه ی هر برق نگاهت نگران

تو به اندازه ی تنهایی ام شاد بمان..

/ 3 نظر / 23 بازدید

سلام.. تمنا دارم از باران که اگر حتی قطره ای از خوشبختی بارید روی گونه تو ببارد[گل][گل][گل]

khodai

سلام... تمنا دارم از باران که اگر حتی قطره ای از خوشبختی بارید روی گونه تو ببارد[گل][گل]