من حکایت میکنم!

بگذر از نی...من حکایت میکنم!

وز جدایی ها شکایت میکنم...

نی کجا این نکته ها آموخته؟؟؟

نی کجا داند نیستان سوخته؟؟؟

بشنو از من...بهترین راوی منم....!

راست خواهی ... هم نی و هم نی زنم....

نشنو از نی...نی حصیری بیش نیست...

بشنو از دل....دل حریم دلبر است...!

نی چو سوزد خاک و خاکستر شود...

دل چو سوزد خانه ی دلبر شود...!

/ 0 نظر / 4 بازدید