چرا آقایون زودتر از خانم ها میمیرند؟

- اگر خانمتان را بر بالای یک سکو بگذارید و از او در مقابل موش ها محافظت کنید...شما یک مرد هستید.

- اگر در خانه بمانید و کارهای خانه را انجام بدهید...شما یک مرد لوس و مامانی هستید

 - اگر به شدت کار کنید...برای او اهمیت قائل نیستید که برایش وقت صرف نمی کنید

- اگر به اندازه کافی کار نکنید...مفت خوری هستید که به درد هیچ چیز نمی خورید

 - اگر او یک کار ملال آور با حقوق پایین داشته باشد...شما قصد بهره کشی اقتصادی از او را دارید

- اگر شما یک کار ملال آور با حقوق پایین داشته باشید...بهتر است تنبلی را کنار بگذارید و کار مناسب تری پیدا کنید

 - اگر شما شغل بهتری گرفتید...پارتی بازی شده

- اگر او شغل بهتری بگیرد...به خاطر توانایی های بالایش بوده

 -اگر به او بگویید که چقدر زیباست...این نشان دهنده خواست های جنسی شماست

- اگر سکوت کنید و چیزی نگویید...این بی اهمیتی شما را نسبت به او می رساند

 - اگر گریه کنید...آدم بی عرضه ای هستید

- اگر گریه نکنید...بی احساس و بی عاطفه هستید

 - اگر بدون مشورت با او تصمیم بگیرید...شما یک متعصب خودخواه هستید

- اگر او بدون مشورت با شما تصمیم بگیرد...یک خانم لیبرال و آزادمنش است

 - اگر از او خواهش کنید که به خاطر شما کاری را که دوست ندارد انجام دهد...این امر سلطه جویی و دیکتاتور بودن شما را می رساند

- اگر او از شما یک چنین درخواستی داشته باشد...انجام آن لطف و مرحمت شما را می رساند

 - اگر از هیکل و اندام زیبایشان تعریف کنید...منحرف هستید

- اگر تعریف نکنید...شما را هم جنس باز تلقی می کنند

 - اگر از آنها بخواهید که موهای پایشان را تمیز کنند و هیکل خود را روی فرم نگه دارند... شما یک مرد شهوتران هستید

- اگر نخواهید...شما اصلا رمانتیک نیستید

 - اگر به خودتان برسید...خودبین و از خودراضی هستید

- اگر این کار را انجام ندهید...یک فرد ژولیده و نا مرتب هستید

 - اگر برای او گل بخرید... این کار را برای دستیابی به چیزهای دیگر انجام داده اید

- اگر نخرید...احساسات او را درک نمی کنید

 - اگر به پیشرفت های خود افتخار کنید...انسان جاه طلبی هستید

- اگر این کار را نکنید...اصلا بلندپرواز نیستید

 - اگر او سر درد داشته باشد...خسته است

- اگر شما سر درد داشته باشید...می خواهید به او بفهمانید که دیگر دوستش ندارید

 - اگر او را زیاد بخواهید...شهوتران هستید

- اگر نخواهید...پس حتما پای یک خانم دیگر در میان است

 در نهایت...مردها زودتر می میرند چون خودشان اینطور می خواهند!

/ 0 نظر / 5 بازدید