وقتی بمیرم

وقتی بمیرم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد...

نه در اخبار حرفی زده میشه...

نه جایی به خاطرم تعطیل میشه...

تنها . . .

موهای مادرم کمی سپیدتر میشه...

و پدرم کمی شکسته تر میشه...

دوستانم بعد از خاکسپاری

موقع خوردن کباب آرام...آرام خندهایشان شروع میشه

و

مداحی که الکی از خوبی هایم میگوید اشک تمساح میریزد...

من فقط...

تنها گورکنی را خسته کردم...

/ 2 نظر / 4 بازدید
کیارا

سلام وبلاگ تو خیلی نقلی و خوشجله بیا مال منم ببین