دختر آسمان

نوشته هایم را می خوانی… و می گویی: چه زیبا! راستی… دردهای آدم ها زیبایی دارد…؟!؟!؟!

خلقـــــــــت عجـــیبــی اسـتــــــــ ...

زن خلقـــــــــت عجـــیبــی اسـتــــــــ !چشــــم هــایــش را کــه مــیبنــدی،دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود...دلــش را کــه مــی شــکنــی،باران لــطـافتـــ از چــشمــ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
11 پست
اسفند 92
35 پست
بهمن 92
72 پست
دی 92
30 پست